MC-Kolonnekørsel

20-02-2012

 

Det er både fascinerende og sjovt at køre motorcykel i en gruppe, men det er bestemt ikke ufarligt. Det er derfor vigtigt at vi følger nogle få enkelte retningslinier,  både for egen og andres sikkerhed.

 

Indtag en zig-zag formation under kørslen, ved skiftevis at vælge vognbanens venstre og højre side. (se ill. til venstre) Dette giver er større synsfelt og bremselængde - og et bedre og større udsyn over alle de andre MC'er i kolonnen. Desuden får det gruppen til at syne af mere for de øvrige trafikanter - vi bliver til en kolonne - som de i højere grad vil respektere. Det skal de også i flg. færdselsloven, der taler om fri passage for kolonner og sluttede optog.

 

Overdriv din placering i formationen lidt. Foruden øget

bremselængde efterlader det heller ikke nogen tvivl hos de andre MC'er om du er venstre- eller højremand. Hvis der bliver et hul i kolonnen, kører den bagved kørende MC frem og lukker hullet! I praksis betyder det, hvis der opstår et hul i venstre side, at hele venstre række kører en plads frem!

Afstanden afhænger af farten og især forholdene. Oftest vil det passe med en afstand på mindst 1 sekund, hvilket svarer til godt 15 meter ved 60 km/t.

 

Når man skal standse, f.eks. ved en vejudmunding, et kryds eller andet, klapper man zig-zag formationen sammen, ved at højremanden kører op på siden af venstremanden. Derved bliver kolonnen kortere, og deltagerne får bedre udsyn og orienteringsmuligheder. Desuden bliver det lettere for gruppen at komme i gang igen og komme samlet over en krydset vej. I nogle tilfælde kan man vælge at lade hjælpekørere lukke af,

så der er fri passage i samtlige kryds. Dette aftales inden afgang, og den turansvarlige meddeler alle, om der lukkes eller ej.

 

Man skal holde øje med de, man har bag sig. Kan man ikke se dem, standser man. Hvis det er i forbindelse med, at kolonnen

svinger, standser man, sådan at de efterfølgende kan se hvor, der blev svinget.

 

Jernbane signaler og udrykningskøretøjer skal

respekteres.

 

Forrest i gruppen/kolonnen kører en "stifinder" fra arrangør-gruppen. Han vil holde et jævnt lavt tempo. Passer din MC ikke til dette jævne tempo, så placér dig længere nede i rækken, da tempoet bagude varierer en del. Dette betyder til gengæld at man skal være ekstra opmærksom på sine medkørere. Er du ikke fortrolig med kolonnekørsel, så vælg en plads fremme i rækken.

Hold altid din plads i kolonnen under kørsel. Får du lyst

til at skifte plads, så gør det under en pause, som der vil

være mange af. Bagerst kører en opsamler, som

hjælper hvis nogen får problemer.

 

Husk det når vi skak ud at kører

Med venlig hilsen

Tur udvalget

Mc-Havmåche.